Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Trà Vinh

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TP Trà Vinh 61A Đồng Khởi, Khóm 8, Phường 6, TP Trà Vinh NT PHÚC LỘC 0948.690.134
TP Trà Vinh 119 Lê Lợi, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh NT HUỆ QUẦN 02943.858.838
TP Trà Vinh 34 Hùng Vương, Phường 4, TP Trà Vinh NT PHÚC THỌ XUÂN 02943.853.143
TP Trà Vinh 04 Hùng Vương, Phường 4, TP Trà Vinh NT BẢO THỌ ĐƯỜNG 02943.854.196
TP Trà Vinh 41 Phạm Hồng Thái, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh MP TIÊN HOÀNG 02943.763.763
TP Trà Vinh 107 Lý Thường Kiệt, Khóm 1, Phường 3, TP Trà Vinh NT ĐỨC THÀNH 02943.852.486
TP Trà Vinh 103 Phan Đình Phùng, Phường 6, TP Trà Vinh MP TRANG TIÊN HOÀNG 02943.853.609
TP Trà Vinh Sơn Thông, Khóm 10, Phường 9, TP Trà Vinh NT HUYỀN TRANG 01202.964.642
TP Trà Vinh 75 Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, Phường 5, TP Trà Vinh NT BÍCH NGỌC 02946.531.981
TP Trà Vinh 695 Điện Biên Phủ, Phường 6, TP Trà Vinh SHOP THANH VÂN 02943.867.337
TP Trà Vinh Lồng chợ Phường 6, TP Trà Vinh MP CHỊ DIỄM 0901.007.071
TP Trà Vinh Phạm Hồng Thái, Phường 3, TP Trà Vinh BÁCH HÓA ĐIỆP 02943.250.722
Duyên Hải Khóm 1, Phường 2, TX Duyên Hải QT NAM PHONG 0986.513.199
Duyên Hải Lồng chợ Phường 2, TX Duyên Hải MP CÔ ĐÂY 01674.752.873
Duyên Hải Lồng chợ Phường 2, TX Duyên Hải MP CHÍNH DIỆU 02943.836.147
Duyên Hải Khóm Phước Trị, Phường 1, TX Duyên Hải QT ĐỨC TOÀN 0918.102.534
Duyên Hải Khóm 2, Phường 1, TX Duyên Hải MP NGỌC LINH 02943.833.268
Duyên Hải Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải MP MỸ PHỤNG 0947.313.798
Duyên Hải Khóm 1, Phường 1, TX Duyên Hải NT VĨNH MINH 0919.288.766
Duyên Hải Ấp chợ, Đôn Xuân, Duyên Hải QT ÁNH HỒNG 02943.876.008
Duyên Hải Ấp Cây da, Ngũ Lạc, Duyên Hải QT VÂN ANH 02943.838.909
Duyên Hải Ấp Thốt lốt, Long Vĩnh, Duyên Hải MP NGỌC QUYÊN 02943.830.228
Trà Cú Khóm 5, TT Trà Cú, Trà Cú NT VĨNH AN ĐƯỜNG 01627.644.780
Trà Cú Khóm 3, TT Trà Cú, Trà Cú MP PHƯƠNG THÙY 02943.875.909
Trà Cú Ấp Kosla, Thanh Sơn, Trà Cú TIỆM TÓC CHỊ ĐA 0294.676.567
Trà Cú Ấp Chợ, Hàm Giang, Trà Cú QT ĐÌNH HƯƠNG 01674.744.174
Trà Cú Ấp Chợ, Đại An, Trà Cú MP HÀO PHƯƠNG 02943.778.993
Trà Cú Khóm 4, TT Định An, Trà Cú QT BÍCH TRÂM 0946.955.200
Trà Cú Ấp chợ, Tập Sơn, Trà Cú MP THÚY THÁI 0979.121.727
Trà Cú Ấp chợ, Lưu Nghiệp Anh, Trà Cú QT TƯ TIÊN 01629.270.880
Trà Cú Ấp chợ, Phước Hưng, Trà Cú QT PHÚ HÙNG 0932.863.777
Trà Cú Ấp chợ, Long Hiệp, Trà Cú QT MỸ NGỌC 02943.671.304
Cầu Ngang Ấp Nô Lựa A, Nhị Trường, Cầu Ngang QT THÁI HÒA 0977.993.058
Cầu Ngang Ấp Long Hanh, Long Sơn, Cầu Ngang QT PHƯƠNG THÚY 0985.932.163
Cầu Ngang Ấp chợ, Hiệp Mỹ Tây, Cầu Ngang QT THANH HOÀNG 02943.820.455
Cầu Ngang Lồng chợ Khóm Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang BÁCH HÓA VIỄN 02943.825.301
Cầu Ngang 24 Đề Triệu, Khóm Ninh Thuận A,TT Cầu Ngang, Cầu Ngang NT ĐẠI ĐỒNG 02943.825.101
Cầu Ngang 03 Dương Công Nữ, Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang NT THÁI SƠN KÝ 02943.825.072
Cầu Ngang 123 đường 2/9, Ninh Thuận A, TT Cầu Ngang, Cầu Ngang MP DŨNG HOÀNG 02943.823.178
Cầu Ngang Ấp Chà Và, Vĩnh Kim, Cầu Ngang NT NGHĨA PHÁT 0918.135.688
Cầu Ngang Khóm 2, Thị Trấn Mỹ Long, Cầu Ngang QT THANH VY 02946.557.689
Cầu Ngang Ấp Hòa Lục, Hiệp Hòa, Cầu Ngang TH PHƯỚC THÀNH 777 01676.942.988
Châu Thành Khóm 2 - Thị Trấn Châu Thành QT HỮU DŨNG 02943.872.186
Châu Thành Khóm 2 - Thị Trấn Châu Thành QT THÀNH CAO 02943.892.419
Châu Thành Khóm 2 - Thị Trấn Châu Thành QT MINH THIỆN 0908.612.347
Châu Thành Khóm 2 - Thị Trấn Châu Thành TH BA HÒA 02943.872.350
Châu Thành Ấp Cầu Xây - Xã Lương Hòa TH BẢY HỚT TÓC 01639.306.992
Châu Thành Ấp Chợ - Xã Song Lộc QT MINH THƠ 0985.476.719
Châu Thành Ấp Chợ - Xã Song Lộc QT NGỌC ĐIỆP 0939.321.888
Châu Thành Chợ Hòa Lợi - Xã Hòa Lợi QT NGỌC ANH 0968.904.804
Châu Thành Ấp Vĩnh Yên - Xã Long Đức QT CHÂU AN 01688.384.242
Châu Thành Ấp Vĩnh Yên - Xã Long Đức TH ÚT HÙNG 02943.746.070
Càng Long Ấp chợ - Xã Phương Thạnh QT ANH HIỆP 01213.964.535
Càng Long Ấp Nguyệt Lãng - Xã Bình Phú QT HUỲNH NHƯ 0939.606.366
Càng Long Ấp Lưu Tư - Xã Huyền Hội QT ĐỖ LÊN 02943.552.086
Càng Long Ấp Chợ - Xã Tân An QT THANH TRỌN 0914.255.228
Càng Long Ấp Chợ - Xã Tân An QT HỒNG NHUNG 02943.886.759
Càng Long Khóm 6 - Thị Trấn Càng Long QT BÌNH AN 02943.885.599
Càng Long Khóm 6 - Thị Trấn Càng Long QT HUỲNH LÊ 0949.312.455
Càng Long Khóm 1 - Thị Trấn Càng Long NT PHƯỚC TẾ ĐƯỜNG 02943.882.158
Càng Long Khóm 1 - Thị Trấn Càng Long TH CÔ BÍCH 0168.680.085
Càng Long Khóm 1 - Thị Trấn Càng Long TH CÔ HUỆ 02943.882.120
Tiểu Cần Ấp Chợ - Xã Lò Ngò QT ĐỨC ANH 02943.619.007
Tiểu Cần Khóm 1 - Thị Trấn Tiểu Cần NT ĐỨC TẾ ĐƯỜNG 02943.822.379
Tiểu Cần Khóm 1 - Thị Trấn Tiểu Cần QT CHÁNH HIỆP 02943.822.013
Tiểu Cần Khóm 1- Thị Trấn Tiểu Cần TH PHƯỢNG LỘC 02943.822.348
Tiểu Cần Khóm 3- Thị Trấn Tiểu Cần QT PHƯỚC LỢI 0939.558.158
Tiểu Cần Khóm 1 - Thị Trấn Cầu Quan NT HẠNH LÂM XUÂN 02943.824.102
Tiểu Cần Khóm 1 - Thị Trấn Cầu Quan NT ĐỨC TẾ ĐƯỜNG 02943.824.092
Tiểu Cần Khóm 1 - Thị Trấn Cầu Quan QT VĨNH PHÁT 02943.824.443
Tiểu Cần Chợ Thuận An - Thị Trấn Cầu Quan TH CÔ VÂN 02943.824.193
Tiểu Cần Chợ Thuận An - Thị Trấn Cầu Quan QT TUẤN ANH 01686.801.201
Cầu Kè Ấp 1 - Xã Phong Thạnh QT NGỌC THÀNH 0988.444.881
Cầu Kè Ấp 1 - Xã Phong Thạnh MP NGỌC TRINH 01696.488.519
Cầu Kè Ấp 1 - Xã Phong Thạnh NT TRƯỜNG MINH ĐƯỜNG 0917.979.422
Cầu Kè Khóm 4 - Thị Trấn Cầu Kè NT NHUẬN HÒA ĐƯỜNG 0939.689.848
Cầu Kè Khóm 4 - Thị Trấn Cầu Kè MP HỒNG TRÚC 02943.813.014
Cầu Kè Khóm 4 - Thị Trấn Cầu Kè QT TÂN HƯNG 02943.834.769
Cầu Kè Khóm 4 - Thị Trấn Cầu Kè QT HOA VIỆT 02943.834.072
Cầu Kè Khóm 4 - Thị Trấn Cầu Kè QT THANH HÀ 02943.834.140
Cầu Kè Ấp Bà My - Xã Tam Ngãi QT THANH HOÀI 0948.999.747
Cầu Kè Ấp Mỹ Văn - Xã Ninh Thới QT THÀNH TỰU 02943.817.027

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0977 391 048 - 0977 456 589 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi