Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Quảng Ngãi

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TP Quảng Ngãi 02 Nguyễn Thụy - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Anh Khoa 903573747
TP Quảng Ngãi 441 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Nam Thành 2553710019
TP Quảng Ngãi 475 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Thanh Thanh 2553823372
TP Quảng Ngãi 08 Hùng Vương - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Thu Thành 2553827182
TP Quảng Ngãi 243 Lê Trung Đình - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Dũng Loan 2553825669
TP Quảng Ngãi 233 Lê Trung Đình  - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Tài Thịnh 2553828778
TP Quảng Ngãi 394 Quang Trung - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Thuộc Đường 2553823990
TP Quảng Ngãi 788 Quang Trung  - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Kim Nguyên 2553825277
TP Quảng Ngãi 213  Nguyễn Nghiêm  - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Thanh Bình 914740157
TP Quảng Ngãi 331 Nguyễn Nghiêm - TP Quảng Ngãi Nhà Thuốc Việt Phương 2553819840
Huyện Tư Nghĩa TT Sông Vệ Quầy Thuốc Kim Hưng 2553848494
Huyện Tư Nghĩa TT Sông Vệ Quầy Thuốc Anh Đào 2553848250
Huyện Tư Nghĩa Chợ Nghĩa Phú - Nghĩa Phú Quầy Thuốc Thùy Côi 2553846797
Huyện Tư Nghĩa Chợ Nghĩa Phú - Nghĩa Phú Quầy Thuốc Hiền Sâm 984231840
Huyện Tư Nghĩa QL1A- Chợ Tre - Nghĩa Phương Quầy Thuốc Thúy Phượng 2552218889
Huyện Tư Nghĩa QL1A - TT Sông Vệ Quầy Thuốc Võ Văn Văn 919040898
Huyện Tư Nghĩa Ngã Tư Ba La - Nghĩa Dõng Quầy Thuốc Minh Nguyệt 1698518159
Huyện Tư Nghĩa Nghĩa Trung - Tư Nghĩa Quầy Thuốc Liên 2553845877
Huyện Tư Nghĩa Chợ Phổ An - Nghĩa An Quầy Thuốc An Phú 975598626
Huyện Tư Nghĩa Nghĩa Thắng Quầy Thuốc Tố Sâm 1656004042
Huyện Mộ Đức Ngã 3 Thạch Trụ - Đức Lân Quầy Thuốc Nguyên Hoa 2553855893
Huyện Mộ Đức Trường Dạy Nghề - TT Đồng Cát - Đức Tân Quầy Thuốc Anh Hương 2553857566
Huyện Mộ Đức QL1A - Thi Phổ - Đức Thạnh Quầy Thuốc Phi Yến 2553857073
Huyện Mộ Đức QL1A - Thi Phổ - Đức Thạnh Quầy Thuốc Hòa Thu Thảo 2553857024
Huyện Mộ Đức Văn Hà - Đức Phong Quầy Thuốc Kim Chi 968323328
Huyện Mộ Đức Chợ Thi Phổ - Đức Thạnh Quầy Thuốc Dũng Loan 553857555
Huyện Mộ Đức QL1A - Quán Hồng - Đức Phong Quầy Thuốc Lâm T'rang 974924625
Huyện Mộ Đức Chợ Vom - Đức Hiệp Quầy Thuốc Lệ Thảo 2553938998
Huyện Mộ Đức Chợ Quán Lát - Đức Chánh Quầy Thuốc Minh Tuấn 1636351496
Huyện Mộ Đức Chợ Long Phụng - Đức Thắng Quầy Thuốc Phước Vân 1697333708
Huyện Nghĩa Hành TT Chợ Chùa Quầy Thuốc Hồng Nam 2553960089
Huyện Nghĩa Hành TT Chợ Chùa Quầy Thuốc Cẩm Dung 934709917
Huyện Nghĩa Hành TT Chợ Chùa Quầy Thuốc Tâm 914783742
Huyện Nghĩa Hành TT Chợ Chùa Quầy Thuốc Cô Hằng 944618069
Huyện Nghĩa Hành Chợ Đá 2 - Hành Phước Quầy Thuốc Thúy Phượng 1682611009
Huyện Nghĩa Hành Ngã 4 An Ba - Hành Thịnh Quầy Thuốc Phương Thảo 1676120942
Huyện Nghĩa Hành Phú Lâm Tây - Hành Thiện Quầy Thuốc Trung Tâm 972708579
Huyện Nghĩa Hành Hành Tín Tây Quầy Thuốc Hồng Ơn 1656866846
Huyện Minh Long Chợ Minh Long Quầy Thuốc Tân Phú 973279236
Huyện Nghĩa Hành Ngã 3 Gò Gai - Hành Đức Quầy Thuốc Như Duy 1669374150
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh Châu - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Xuân Hòa 983378962
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh Khê - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Tuấn Loan 982843628
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh Khê - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Phương Thảo 919323386
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh Khê - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Diễm Phúc 905905747
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh An - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Thanh Tâm 1689261881
TP Quảng Ngãi Xã Tịnh Ấn Tây - TP Quảng Ngãi Quầy thuốc Phúc Thảo 1289473497
TP Quảng Ngãi Phường Trương Quang Trọng Quầy thuốc Minh Tâm 973844924
TP Quảng Ngãi Phường Trương Quang Trọng Quầy thuốc Thanh Hòa 905187952
TP Quảng Ngãi Phường Trương Quang Trọng Quầy thuốc Vũ Uyên 1663403266
Sơn Tịnh Xã Tịnh Bắc - Sơn Tịnh Quầy thuốc Vũ Nga 985145739
Sơn Tịnh Xã Tịnh Bắc - Sơn Tịnh Quầy thuốc Kiều Thân 2553844492
Sơn Tịnh Xã Tịnh Bình - Sơn Tịnh Quầy thuốc Thanh Toàn 986878727
Sơn Tịnh Xã Tịnh Giang - Sơn Tịnh Quầy thuốc Thùy Trang 1658256361
Sơn Hà Thị trấn Di Lăng - Sơn Hà Quầy thuốc Thanh Thanh 1698301323
Sơn Hà Thị trấn Di Lăng - Sơn Hà Quầy thuốc Thanh Bình 988644439
Sơn Hà Thị trấn Di Lăng - Sơn Hà Quầy thuốc Khanh Ly 904711115
Bình Sơn Xã Bình Hiệp - Bình Sơn Quầy thuốc Vũ Đạt 905108303
Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ - Bình Sơn Quầy thuốc Nguyên 2553851318
Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ - Bình Sơn Quầy thuốc Quỳnh Thủy 919963148
Bình Sơn Thị trấn Châu Ổ - Bình Sơn Quầy thuốc Hương 962603527
Bình Sơn Ngã 4 Lý Bình - Thị Trấn Châu Ổ Quầy thuốc Hoa 2553851048
Bình Sơn Đối diện chợ Châu Ổ - Bình Sơn Quầy thuốc Ba Định 976960365
Bình Sơn Chợ Châu Ổ Mỹ Phẩm Bé Lành 1676004076
Bình Sơn Xã Bình Nguyên - Bình Sơn Quầy thuốc Phước Hòa 912187874
Bình Sơn Xã Bình Nguyên - Bình Sơn Quầy thuốc Duy Dũng 905542940
Bình Sơn Chợ xã Bình Hòa Quầy thuốc Lan Viên 939752522
Bình Sơn Xã Bình Hải Quầy thuốc Thạnh Nhi 983452348
Bình Sơn Cù Lao xã Bình Chánh Quầy thuốc Thành Đạt 984884838
Bình Sơn Xã Bình Thạnh Quầy thuốc Quỳnh Như 2553853468
Bình Sơn Chợ xã Bình Đông Quầy thuốc Triều Tiên 2553610410
Bình Sơn Xã Bình Châu Quầy thuốc Bích Thảo 2553614559
Bình Sơn Xã Bình Minh Quầy thuốc Phương Dung 974685710
Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân Quầy thuốc Thu Dung 2553871174
Trà Bồng Thị trấn Trà Xuân Quầy thuốc Minh Hiển 2553819889
Đức Phổ Xã Phổ An - Đức Phổ Quầy thuốc Tùng Lợi 986780130
Đức Phổ Xã Phổ Thuận - Đức Phổ Quầy thuốc Ngọc Trâm 2553984387
Đức Phổ Km số 7 - Xã Phổ Phong - Đức Phổ Quầy thuốc Việt Thảo 986441572
Đức Phổ Trà Câu - Phổ Văn - Đức Phổ Quầy thuốc Cô Ry 916499885
Đức Phổ Vùng 10 - Xã Phổ Quang - Đức Phổ Quầy thuốc Kim Ánh 914167406
Đức Phổ Xã Phổ Ninh - Đức Phổ Quầy thuốc Bích Thuận 975619974
Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ Quầy thuốc Tuyết Nhung 2553506306
Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ Quầy thuốc Hải Yến (con) 945909579
Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ Quầy thuốc Tuyết Sương 2553859209
Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ Quầy thuốc Thanh Xuân 2553859388
Đức Phổ Thị Trấn Đức Phổ - Đức Phổ Quầy thuốc Hồng Hoa 2553858159
Đức Phổ Chợ mới TT Đức Phổ Mỹ Phẩm Lan Dũng 987067623
Đức Phổ Xã Phổ Cường - Đức Phổ Quầy thuốc Mỹ Lài 962199388
Đức Phổ Thôn Trung Sơn - xã Phổ Khánh - Đức Phổ Quầy thuốc Bích Nhật 932476483
Đức Phổ Xã Phổ Thạnh - Đức Phổ Quầy thuốc Mai Trung Tâm 2553860403

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0977 391 048 - 0977 456 589 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi