Danh sách đại lý, hệ thống phân phối tại Quảng Bình

Cách 1: Mua tại nhà thuốc gần nhà bạn theo các địa chỉ dưới đây:
Quận/ Huyện Địa chỉ Nhà thuốc Số điện thoại
TP Đồng Hới Cổng BV cuba QT Hoàng Anh 988,469,385
TP Đồng Hới Cổng BV cuba QT Minh Phát 523,822,383
TP Đồng Hới Cổng BV cuba QT Thanh Thảo 919,052,037
TP Đồng Hới Cổng BV cuba QT Phương Anh 964,500,008
TP Đồng Hới Chợ đồng hới QT Tuấn Thoa 978,550,068
TP Đồng Hới Chợ đồng hới QT Viết Nhân 1,695,844,857
TP Đồng Hới Trường chinh - Bắc lý QT Xuân Hữu 976,036,507
TP Đồng Hới Lý thường kiệt QT Chị Phượng 912,470,441
TP Đồng Hới Lý thường kiệt QT Chị Duyên 915,272,166
TP Đồng Hới Lý thường kiệt QT Ngọc Hà 913,854,466
TP Đồng Hới Chợ cộn QT Chị Hằng 949,234,464
TP Đồng Hới Lý thái tổ QT Long Loan 1,677,937,211
TP Đồng Hới Lý thái tổ QT Thanh nguyệt 934,978,464
Huyện Bố Trạch Chợ hoàn lảo QT Chị Miên 912,457,793
Huyện Bố Trạch Chợ hoàn lảo QT Chị Tứ 1,695,641,396
Huyện Bố Trạch Chợ hoàn lảo QT Tuyết Mai 1,643,671,763
Huyện Bố Trạch Chợ hoàn lảo QT Chị Hạnh 1,236,587,752
Huyện Bố Trạch chọ đại trạch QT Liên Huấn 1,638,728,229
Huyện Bố Trạch chọ đại trạch QT Liên Nghĩa 1,688,226,215
Huyện Bố Trạch chợ thanh khê QT Hoa Tuệ 1,213,270,222
Huyện Bố Trạch chợ thanh khê QT Thảo Linh 988,547,589
Huyện Bố Trạch chợ thanh khê QT Chị Phượng 905,817,889
Huyện Bố Trạch chợ thanh khê QT Chị Tâm 984,433,114
Huyện Quảng Trạch chợ ba đồn QT Chị Hồng 915,552,672
Huyện Quảng Trạch quảng hoà QT Tư Phương 523,585,787
Huyện Quảng Trạch quảng hoà QT Hương Kháng 1,667,309,013
Huyện Quảng Trạch chợ roon QT chị Huyền 982,223,875
Huyện Quảng Trạch chợ roon QT Chị Thảo 972,223,141
Huyện Quảng Trạch chợ cảnh dương QT Chị Hồng 915,387,999
Huyện Quảng Trạch chợ cảnh dương QT Tìn Phúc 974,739,973
Huyện Quảng Trạch chợ ba đồn QT Thuỷ đồng 964,018,995
Huyện Quảng Trạch chợ ba đồn QT Thiết Lới 1,672,916,567
Huyện Quảng Trạch chợ ba đồn QT Chị Dung 914,512,029
Huyện Quảng Trạch chợ ba đồn QT Số 5 975,732,009
Huyện Quảng Ninh chợ quán hàu QT Dì Hà 1,666,124,599
Huyện Quảng Ninh chợ quán hàu QT Trang Lực 988,003,144
Huyện Quảng Ninh chợ võ xá QT Chị Nga 986,445,463
Huyện Quảng Ninh chợ võ xá QT Chị Liên 979,872,938
Huyện Quảng Ninh chợ võ xá QT Chị Hồng 972,305,927
Huyện Quảng Ninh BV Dinh 10 QT Trung tân dinh 10 919,801,466
Huyện Quảng Ninh BV Dinh 10 QT SÔ 1 905,776,616
Huyện Quảng Ninh BV Dinh 10 QT Ninh Long 945,137,337
Huyện Quảng Ninh BV Dinh 10 QT Chị Vân 1,672,687,458
Huyện Quảng Ninh Nam long QT Chị Hương 983,529,117
Huyện Quảng Ninh Nam long QT Chị Thuý 971,609,869
Huyện Quảng Ninh chợ hiền ninh QT Chị Hiền 1,653,574,126
Huyện Quảng Ninh chợ hiền ninh QT Chị Anh 1,657,644,988
Huyện Lệ Thuỷ Nông trường lệ ninh QT Chị Nhung 945,696,213
Huyện Lệ Thuỷ Nông trường lệ ninh QT Chị Thuý 1,698,685,254
Huyện Lệ Thuỷ Nông trường lệ ninh QT Chị Ý 122,442,935
Huyện Lệ Thuỷ Mai thuỷ QT Chị Vân 919,954,246
Huyện Lệ Thuỷ Chợ tréo QT Thoả Duyệt 1,225,532,672
Huyện Lệ Thuỷ Chợ tréo QT Hoồng Nhơn 1,655,098,467
Huyện Lệ Thuỷ Chợ tréo QT Chị Nhàn 1,689,201,969
Huyện Lệ Thuỷ Chợ tréo QT Chị Thu 969,795,705
Huyện Lệ Thuỷ Hưng thuỷ QT Anh Dũng 1,633,315,590
Huyện Lệ Thuỷ Hưng thuỷ QT Chị Linh 935,782,658
Huyện Lệ Thuỷ Hưng thuỷ QT Chị Hiền 1,648,476,800
Huyện Lệ Thuỷ Cam liên QT Rồng Việt 942,818,767
Huyện Minh hoá quý đạt QT Minh Diện 935,737,555
Huyện Minh hoá quý đạt QT SÔ 1 915,272,416
Huyện Minh hoá hoá tiến QT Sô 5 976,150,338
Huyện Minh hoá hoá tiến QT Số 8 974,402,272
Huyện Minh hoá Trung hoá QT Chị Lan 1,683,480,554
Huyện Minh hoá trung hoá QT Chị Thu 934,919,322
Huyện Minh hoá quý đạt QT Long Nga 935,596,555
Huyện Tuyên hoá Sơn hoá QT Như Thương 973,828,121
Huyện Tuyên hoá Mai hoá QT Chị Thanh 1,686,579,784
Huyện Tuyên hoá Đức hoá QT SỐ 14 917,920,805
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT SỐ 18 982,376,577
Huyện Tuyên hoá TT Đồng lê QT Thu Nga 946,349,992
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT SÔ 3 1,232,756,592
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT Số 4 1,222,559,651
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT Số 5 911,262,166
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT Số 19 983,861,675
Huyện Tuyên hoá Đồng lê QT Số 36 916,551,788
Huyện Tuyên hoá Hoá hợp QT Khánh Ly 973,551,380

Nếu không tìm được nhà thuốc gần nhà, bạn có thể đặt mua online hoặc liên hệ trực tiếp để được Trình dược viên giao hàng nhé

Cách 2: Đặt hàng online - Giao hàng, thu tiền tại nhà.

Cách 3 Gọi trực tiếp đến tổng đài (miễn phí cước) 0977 391 048 - 0977 456 589 để được tư vấn và hướng dẫn mua hàng.
 HỎI ĐÁP CHUYÊN GIA

Yêu cầu đang được gửi đi